Hasta Hakları

Özel Demetevler Diş Kliniği Hastanesi

FİKRİNİZ Mİ VAR ?
Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli !
Mesaj veya telefon ile bizlerle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Hasta Hakları

1. Hizmetten genel olarak yararlanma:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme:
Hastalar, durumlarıyla ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen tıbbi girişimleri ve her girişimin potansiyel risk ve yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu, tanı, prognoz, ve tedavinin gidişi konularını içerecek şekilde, sağlık durumları konusunda tam olarak bilgilenme hakkına, her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşunu seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
Hastalar, hem yüksek teknik standartlar hem de sağlık personeliyle arasındaki insani ilişkiler bakımından kaliteli sağlık hizmetleri hakkında, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi isteme:
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet:
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,

8. Rıza ve İzin:
Hastanın bilgilendirilmiş onayı herhangi bir tıbbi müdahalenin ön koşuludur. Dolayısıyla tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetlerden faydalanmaya,

9. Reddetme ve durdurma:
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10. Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya.

11. Sürekli hizmet:
Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, HAKKI VARDIR.
Hayata gülebilmek için değerinizi hissedin..