FİKRİNİZ Mİ VAR ?
Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli !
Mesaj veya telefon ile bizlerle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Diş Teli Tedavisi Ortodonti

Diş Teli Tedavisi Ortodonti

 Ortodonti diş dizilimindeki görüntü bozuklukları, çarpıklık,  dizilime bağlı olarak hastanın dişlerini rahat kullanamamasından dolayı ayrıca görsel olarak estetik bir görüntü oluşturmaması ortodonti tedavisini zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca bazı dişler arasında açıklık olması, kapanışını etkilemektedir.  Bütün dişlerin tedavi edildiği ve dişlerin tekrar fonksiyonel olarak görevini yapmasını sağlayan tedavilere ortodonti tedavisi denir. Ortodonti tedavisi sonucunda yanlış diş dizilimi ve çene yapısı sorunları tamamen ortadan kaldırılır.

Görünmez Tel- Lingual Braket

Ortodonti tedavisinde birçok farklı diş teli kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi invisalign denilen  görünmez diş telidir. İnvisalign tedavi kişiye özel hazırlanan plaklarla uygulanır. Bu tedavinin özelliği hastanın herhangi bir ortodonti tedavisi olduğu dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz. Hasta günlük yaşamına hiçbir kısıtlama olmadan devam eder. Görünmez diş teli tedavisi özellikle son yıllarda ortodonti tedavisi olmak zorunda kalan,  ancak görünen diş telleri takmak istemeyen hastalar için laboratuvarlarda özel olarak üretilmektedir.  Görünmez tel tedavisinde teknolojik gelişme ve yeni nesil teknikler daha fazla kullanılır. Aynı zamanda önceki yıllardaki diş tedavisine benzemeyen çok daha hastaya avantajlar sunan bir tedavidir invisalignyani görünmez diş teli tedavisinde sonuçlar hem çok olumlu hem de estetik açıdan çok başarılıdır. Bu tedavinin bir diğer özelliği ise diş teli yani braket takmak istemeyen hastalara göre alternatif oluşturarak hastanın Ortodontik tedavisini gerçekleştirilmesidir. Hasta invisaligntedavide braket takar ancak dışarıdan bakıldığında bu hiç belli olmaz. Son derece doğal bir görüntü oluşturur. Bu tedavi ile dişlerdeki çarpıklık üst üste binmiş dişler diş aralarında ayrıklıkbulunan ve çene kapanışı yanlış olan hastalarda ayrıca diş teli takmak istemeyen hastalarda bu tedavi tercih edilebilecek tedavilerden biridir. Ancak bu tedavinin gerçekleştirilebilmesi için iyi ve tecrübelibir ortodontiste gitmek gerekir. 

Lingual Braket

Lingual ortodonti tedavisi ortodontistler tarafından yapılan diş teli takılarak hastanın dişlerindeki görsel bozukluğun giderilmesi ve çene kapanışının doğru olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir tedavidir. Lingual ortodonti tedavisi aynı zamanda çene cerrahisi alanına giren tedavilerden biridir. Lingual braketler dişin ön tarafına değil arkalarına yani dil ve damak kısmına yerleştirilir.  Bu nedenle diş telleri görünmeden dişlerin düzelmesi ve tedavi olması sağlanır. Braket aynı zamanda görünmeyen diş teli anlamına gelmektedir.  

Lingual Braket Tedavi Süreci 

Önce dişlerin ölçüsü alınır. Daha sonra bu ölçüye uygun kişiye özel laboratuvarlar da braket oluşturulur. Yaklaşık olarak bu işlemin tamamlanma süresi 6 hafta gibi bir zamanda gerçekleşir.  Ortodontist bu arada dişlerin arka yüzeyine özel bir yapıştırıcı madde sürerek bir işlem uygular.  Lingual braket geleneksel diş telleri dışında ancak aynı tedavinin farklı biçimlerde uygulanması halidir. Tedavi suresi hastanın dişlerinin durumuna göre farklı sürelerde tamamlanır.  Hastalardadişlerin sıkışıklık durumu,  ısırma,  çene kapanışı gibi etkilere bağlı olarak yaklaşık olarak 18 ay ile 36 ay arasında süren bir tedaviyi kapsar. Diş teli tedavisi son derece önemli tedavilerden biridir. Dişlerin doğru konuma gelmesi hasta açısından oldukça önemlidir. Diş teli tedavisinde diş teli ile dişlere hafif ancak sürekli bir baskı uygulanır ve bu baskı ile dişlere istenilen biçim verilir.  Lingual braketler kişiye özel hazırlanır. Kişiye özel olmaları sebebiyle maliyeti diğer diş tellerinden daha pahalıdır. Daha uzun süreli tedavi gerektirirler. Ancak burada en önemli konulardan biri malzemelerin maliyetidir. Zaten tedavinin maliyetli oluşu kullanılacak malzeme ile doğru orantılıdır.  Her dişin kendine özel braket yerleştirme biçimi ve teli vardır.  Bu,  hastanın ağız durumuna göre kullanılacak apareylere görefarklılıklar olur.  Lingual ortodonti tedavisi özel diş kliniklerinde uygulanan bir tedavidir. Her ortodontist bu tedaviyi uygulamaz.

Lingual Braket Türleri

Lingual braket markaları birbirinden farklılık gösterir. Bu konuda uzman ortodontist hekimin önerisine uymak en doğru karardır. Marka bu noktada çok belirleyici olmamaktadır. Sonuç olarak aynı tedavi olması açısından diş teli markasının çok fazla etkisi olmaz.

Şeffaf Tel

Halk arasında şeffaf diş teli olarak bilinen apareyler şeffaf plaklardır. Ortodonti tedavisi alanına giren şeffaf diş teli tedavisinde braket ve teller kullanılır. Şeffaf aparey ise görünmeyen diş teli olarak bilinen dişlerin arka tarafında damak kısmına yerleştirilen apareylerdir. Bunlar telve braket yerine kullanılır. Dişlerin kalıbı alınarak laboratuvarda üretilir ve ağız içine yerleştirilir. Şeffaf plak tedavisinde kullanılan diş teli dişlerde en az belli olan apareylerdir.  Dolayısıyla diğerlerine göre en konforlusu şeffaf diş tedavisidir.  Bu nedenle halk arasında telsiz ortodonti tedavisi diye de bilinir. Hastaların birçoğu ortodonti tedavisinde şeffaf aparey takacağını düşünerek karar verir. Ancak bu yöntem her hastaya uygulanacak bir yöntem değildir. Şeffafplakların kullanıldığı ortodonti tedavisi ileri seviyedeki Ortodontik bozukluklarda kullanılmaz. Yani bir hasta hem şeffaf aparey kullanabilir hem de sabit ortodonti tedavisi olabilir. İki tedavi bir arada olabilir. Genellikle her hastaya uygun olduğu söylense de buna hekim ilk muayenesinde karar verir. Hastayı bu konuda bilgilendirir. Şeffaf plaklar ise telsiz ortodonti olarak bilinen bir yöntemdir. Bunlara da halk arasında şeffaf diş teli denir.Hastalar açısından daha fazla tercih edilirken kullanımı da daha kolay ve estetiktir. Şeffaf plaklar ortodonti uzmanı tarafından dişlerdeki çarpıklık sıkışıklık seyreklik gibi duruma bakarak genellikle şeffaf plak yöntemine başvururlar. Şeffaf apareylerin olduğu ortodonti tedavisinde metal tel ve braket bulunmaz. Görünmez estetik diş teli olarak bilinen şeffaf diş telleri estetik kaygısı olan kişiler için tercih edilir. Porselen seramik braketler şeffaf diş teli olarak kullanılır.  Şeffaf plakların kullanıldığı tedavide plak üzerinde diş teli olmaz buna da halk arasında şeffaf diş teli denir.

Seramik Braket İle Ortodontik Tedavi

Ortodontik tedavi konusunda oldukça fazla gelişmeler olmaktadır. Önceleri ortodonti tedavide diş telleri kullanılırdı.  Bunlar metal diş telleridir. Ancak günümüzde aynı fonksiyonel yapıya sahip gelişmiş farklı braketler ortodonti tedavisinde kullanılmaktadır. Diş yüzeyine yapıştırılan minik plaklar bunun yanı sıra seramik braketler porselen malzemeden yapılan braketler gibi çeşitleri bulunur.Dişlerin üzerindeki metal görüntüsünü istemeyen hastalarda daha estetik görülmesi açısından seramik porselen diş tellerini tercih ederler. Estetik diş hekimliği bu konuda da oldukça gelişme göstermiştir. Metal diş telleri hastalar açısından kötü göründüğü düşünülerek çok fazla tercih edilmemektedir. Genellikle erişkin hastalar porselen seramik diş telleri veya porselen braketler kullanmayı tercih etmektedirler. Ortodonti tedavisi yetişkinlerin yanı sıra çocuklara da uygulanan tedavilerden biridir. BirçokOrtodontik tedavi görmesi gereken hasta bulunmaktadır. Porselen veya seramik teller klasik metal diş tellerine göre daha fazla tercih edilmektedirler. Çünkü daha az görünür durumdadır.  Seramik diş telleri bugün hekimler tarafından hastalara önerilmektedir. Geleneksel metal diş telleri artık günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir.Hastalar diş tellerinin görünmesini istemedikleri için daha estetik ve görünmeyen diş tellerini tercih etmektedirler.  Bu nedenle diş telleri bu noktada diğerlerine göre daha fazla tercih edilen braketlerdir.

Ortodontik Tedavi Ve Estetik

Ortodontik tedavilerden biri olan diş teli tedavisi günümüzde klasik metal diş tellerinin yanı sıra seramik diş telleri çok daha estetik olduğu için gençler ve yetişkinler arasında popüler durumdadır ve daha fazla tercih edilmektedir. Hastalar genellikle estetik tercih yapmak istedikleri için genellikle diş teli kullanmak yerine seramik şeffaf diş teli kullanarak çok daha estetik bir görüntü oluştururlar. Seramik diş telleri kimyasal bağlama biçiminde yapıştırılır. Ancak bunun için bir hazırlık gerekmez.  Diğerleri gibi kısa bir sürede özel yapıştırıcılarla yapıştırılır. Porselen diş tellerinde yarı saydam polikristalin seramik kullanılır. Bu seramik doğal diş rengi ile de uyum halinde olan dolayısıyla estetik bir görüntüye sahiptir. Aynı şekilde seramik braketlerin yuvası da aynı malzemeden üretildiği için görüntü çok daha estetik olur.

Porselen Diş Tellerinin Özellikleri

Porselen diş telleri ile yapılan ortodontik tedavi süresi ile diğer geleneksel klasik metal diş telleri arasında çok fazla bir fark yoktur. Ancak süre farklılığı genellikle porselenin daha fazla sürtünmesi ile dişlerin hareketini yavaşlatmasından kaynaklıdır.  Bu da süreyi biraz uzatabilir. Porselen diş tellerinin dayanıklılığı son zamanlarda özellikle teknolojik gelişme ile birlikte artmıştır ve metal diş braketleri kadar dayanıklı ve kullanışlıdır. Diğer klasik diş tellerinde olduğu gibi porselen diş tellerinin bakımı da diğer klasik diş telleri gibidir.  Diğerinde olduğu gibi bunda da sert ve yapışan yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

Telsiz Ortodontik Tedavi – İnvisalign Teknik

İnvisalign tedavi telsiz ortodonti tedavisidir. Ancak ortodonti tedavisinin en son teknolojik özelliğe sahip olanıdır. invisaligntedavide kişiye özel şeffaf plaklar hazırlanır. İnvisaligntedavinin özelliği diğer diş teli tedavilerindeki gibi herhangi bir aparat takıldığı hiç belli olmaz. Günlük yaşamda herhangi bir kısıtlama yaşanmaz. invisaligntedavi son yılların yeni nesil teknolojik ortodontik tedavi yöntemlerinden biridir. Ayrıca son derece estetiktir.  Bu nedenle hastalar ortodontik tedavide genellikle invisalign tedaviyi tercih etmektedirler. Bu tedavide de braket takılır. Ancak hasta braket taktığını hissetmez. Görüntü olarak son derece doğal bir görüntüsü vardır.  Ortodontik tedavide olduğu gibi dişlerde çarpıklık,  üst üste binmiş olan dişler,  diş aralarındaki ayrıklık,  çene kapanışının yanlışlığı gibi durumlarda tel takarak ortodonti tedavisi olmak istemeyen hastaların tercih ettiği bir tedavi yöntemidir. invisaligntedavi için ortodontiste gitmek ve ağız içi yapısı incelendikten sonra tedavi planlaması yapılarak tedaviye başlanmaktadır.

İnvisalign Tedavinin Avantajları Nelerdir?

invisalign tedavide diş teli ve braket görünmez. Dolayısıyla son derece estetik bir görüntüsü vardır. invisalignortodontik tedaviyi tercih eden hastalara bakıldığında bunun bir ortodontik tedavi olduğu anlaşılmaz.Ancak ortodontik tedavide diğerleri gibi batma ve ağız içinde bulunan apareylerin kopma ihtimali yoktur.Diğer klasik ortodontik tedavilerde olduğu gibi invisalign tedavide de hastanın mutlaka ağız içi bakımını düzenli olarak yapması gerekir. Ancakinvisaligntedavisinde ağız içi bakımı diğer diş teli takan hastalara göre çok daha rahat ve kolaydır.